+50 background, phông nền đẹp trong thiết kế in ấn