[Background pink] màu hồng, hình nền hoa văn màu hồng