Background xanh (blue, green) xanh lá, xanh da trời, xanh biển