File thiết kế khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 2018