In Bìa hồ sơ – Folder – Kẹp file giá rẻ – Thiết kế mẫu đẹp theo yêu cầu