Thiết kế in ấn fofder, bìa hồ sơ, kẹp file số lượng ít