Standee chữ X thường Hàn Quốc 60x160cm và 80x180cm