Kích thước khổ giấy (Size) A4 phổ biến nhất trong in ấn